Frequently Asked Questions

The Great Bubble Barrier pakt het probleem van plastic vervuiling in oceanen dicht bij de bron aan, hier, in onze grachten, kanalen en rivieren.

Frequently Asked Questions

The Great Bubble Barrier pakt het probleem van plastic vervuiling in oceanen dicht bij de bron aan, hier, in onze grachten, kanalen en rivieren.

Plastic vervuiling

Wat is plastic soup?
80% van al het plastic in de oceanen is afkomstig van land en de beste schattingen laten zien dat via de Nederlandse delta alleen al jaarlijks rond de 5 miljoen kilo plastic direct de Noordzee instroomt.
Wereldwijd stroomt er gemiddeld jaarlijks acht miljard kilo richting onze oceanen en wat neerkomt op 23.000 kilo per minuut. Schildpadden, vogels en vissen raken verstrikt in plastic, scheepvaart ondervindt hinder en microplastics vormen een gezondheidsrisico voor de kleinste tot grootste organismen. Plastic verteert niet en word alleen maar kleiner. Dit probleem wordt door gemeenten, het rijk en de Europese Unie steeds meer gezien en onderkend.
Wat zijn de huidige oplossingen voor het plastic soup probleem?
De meeste mensen kennen de Ocean Clean-up, zij richten zich op het plastic wat in de oceaan is aangekomen. Dichter bij de bron zijn er geen totaaloplossingen om plastic soup in rivieren te verminderen. Wel zijn er verschillende installaties om het plastic wat in het water ligt op de kant te krijgen, zoals de Baltimore Water Wheel, Recycle Park of The Seabin.

The Great Bubble Barrier

Hoe werkt een Bubble Barrier?
Het idee is simpel uit te leggen: we plaatsen een buis met gaatjes erin op de bodem van de rivier. Door lucht door deze buis te pompen, creëren we een bellenscherm (of luchtgordijn). Dit is in staat  om plastic, dat in en op de rivier drijft, te naar de oever te geleiden. Het concept wordt gebruikt in de olie-industrie om lekkende olie tegen te houden, in de baggerindustrie om sediment in te kaderen en in de Nederlandse sluizen om indringing van zout water tegen te gaan. Door het bellenscherm diagonaal in de rivier te plaatsen wordt het afval, door de kracht van de rivier, verzameld aan de oevers. Daar is het gemakkelijk op te vangen en te verwijderen uit het water.
Is The Great Bubble Barrier de oplossing tegen alle plastic soup op de wereld?
The Great Bubble Barrier is in het leven geroepen om het plastic probleem aan te pakken. Onze oplossing is daarom in alles gericht op een duurzamere omgeving en het beschermen van de ecologie. De oplossingen voor het plastic probleem zijn grofweg onder te verdelen in vijf verschillende opties:

  • Bewustwording creëren bij producenten (van producten, voedingswaren, etc.) om er voor te zorgen dat er minder plastic wordt gebruikt waar mogelijk. Producenten kunnen kiezen voor andere materialen, of plastic typen die beter te recyclen zijn.
  • Bewustwording creëren bij consumenten om er voor te zorgen dat zij kiezen voor producten met minder of beter recyclebaar plastic, en plastic afval goed scheiden en inzamelen.
  • Een goed ingericht afvalsysteem om gescheiden plastic hoogwaardig te verwerken. In Nederland hebben we gelukkig een goed ingericht afvalsysteem.
  • Het voorkomen van het dumpen van plastic afval op zee (verantwoordelijk voor 20% van de plastic soup)
  • Het stoppen van de stroom van plastic van het land via de rivieren richting zee (verantwoordelijk voor 80% van de plastic soup)

The Great Bubble Barrier kan dit probleem niet alleen oplossen en richt zich voornamelijk op plastic soup in rivieren en het voorkomen daarvan, Daarnaast zet the Great Bubble Barrier zich, samen met organisaties als de Plastic Soup Foundation en ByTheOceanWeUnite in om de bewustwording bij consumenten, producenten en overheid te vergroten. De resterende 20% van de plastic soup in onze oceanen wordt op de oceaan gecreëerd en is hiermee buiten het bereik van onze Bubble Barriers. Deze gigantische taak laten we graag over aan The Ocean Cleanup. Ook in de politiek en bedrijfsleven kunnen er nog veel stappen ondernomen om plastic soup preventief aan te pakken. De verantwoordelijkheid voor zwerfafval en daarmee afval dat in het water belandt is zelfs in Nederland nog een grijs gebied.

Is er al een Bubble Barrier toegepast?
Op het moment zijn er nog geen vaste Bubble Barriers geplaatst. Wel is er een pilot in de testomgeving van Deltares uitgevoerd. Ook heeft onze collega Philip Ehrhorn in Duitsland een pilot uitgevoerd in een zijkanaal van de Berliner Nordgraben. Afgelopen november hebben we 3 weken lang een Bubble Barrier van 200m getest in de IJssel in samenwerking met Rijkswaterstaat, Deltares en BAM/van den Herik.
Hoe wordt het plastic opgevangen?
Tijdens de pilot in de IJssel vangen wij bij de oevers het verzamelde plastic op met een net en brengen wij het handmatig aan wal. Deze techniek is mogelijk omdat de Bubble Barrier uitloopt in een krib. Zo maken wij optimaal gebruik van de omgeving en natuurlijke condities van de IJssel. In volgende projecten zullen we steeds weer onderzoeken wat de beste opvangmethode is voor die specifieke locatie, en zo veel mogelijk  automatische opvangsystemen installeren.

Effectiviteit

Hoeveel plastic vangt een Bubble Barrier af?
Op basis van de resultaten van de pilot bij onderzoeksinstituut Deltares is er berekend dat the Great Bubble Barrier ongeveer 70-80% van het drijvend plastic en 50% van het plastic onder water onder water afvangt.

Tijdens de testen in de IJssel zullen we kijken hoe deze resultaten zich vertalen naar een rivier. De resultaten hangen namelijk van verschillende omstandigheden af, zoals hoe lang de buis onderwater is, of het recentelijk heeft geregend, de soort plastic die zich in de rivier bevindt en natuurlijk de locatie van de Bubble Barrier.

Worden alle soorten plastic tegengehouden door de Bubble Barrier?
Dit wordt nader onderzocht tijdens de pilot in de IJssel. Tijdens de testen bij Deltares zijn er verschillende soorten plastics getest: van verpakkingen, flesjes water, kapotte ballonen, plastic tasjes tot doppen en plastic gruis. Hieruit bleek dat wij de meeste drijvende plastics en plastics onder water konden vangen. Plastic dat gezonken is en langzaam rolt over de bodem van een rivier verwachten wij helaas niet te kunnen afvangen.
Werkt een Bubble Barrier ook tegen microplastics?
Een Bubble Barrier vangt in de testomgeving ook plastic afval af tot ongeveer 3 milimeter. Het hangt van het opvangsysteem af of wij deze de kleinere plastics aan wal krijgen.Ons opvangsysteem gaan wij na de pilot in de IJssel verder ontwikkelen. Het doel is om in ieder geval de plastics tot 5 milimeter uit het water te krijgen.

Materiaal

Van welk materiaal is een Bubble Barrier gemaakt?
De Bubble Barrier is in feite een rubberen buis met gaatjes erin. Deze buis is verzwaard met een staalkabel, en wordt op enkele punten op de bodem bevestigd met stalen of (gerecycled) betonnen blokken.

Energieverbruik

Hoeveel energie kost het pompen van lucht?
De Bubble Barrier maakt gebruik van perslucht om het bellenscherm in stand te brengen. Afhankelijk van de schaal en de lengte van de Bubble Barrier gebeurt dit door middel van een blower of compressor. De lengte van het bellenscherm heeft zo grote invloed op het gerelateerde energieverbruik. Omdat het gebruikte bellenscherm geen volledige waterkolom in beweging hoeft te brengen, zoals bij een zoet-zout water barrière, is er veel minder energie nodig voor onze Bubble Barrier dan bij een bellenscherm in de sluizen.
Met wat staat dit in verhouding?
Afhankelijk van de grootte van het bellenscherm is het energieverbruik te vergelijken met dat van vijf waterkokers tot (in het geval van de IJssel) met dat van een poldergemaal.

Plastic Extractie & Gebruik

Wat wordt er met het verzamelde afval gedaan?
Het plastic van de pilot verzamelen wij voor onderzoek. Echter zijn wij op zoek naar creatievelingen die met ons rivier plastic een goed idee hebben om meer bewustzijn te creëren rondom dit probleem.
Verder zullen gaan wij al het restafval scheiden en zal wat overblijft door de gemeente Kampen verwerkt worden.

Strategie & Team

Wat is de missie van The Great Bubble Barrier?
The Great Bubble Barrier wil zo veel mogelijk plastic uit het milieu halen. Dat doen we door zo veel mogelijk stromende binnenwateren ter wereld plasticvrij maken, zodat de plastic soup in onze oceanen langzaam slinkt (als de The Ocean Cleanup succesvol wordt, maar daar gaan we wel van uit!) en niet steeds verder toeneemt. Zo willen wij de waterkwaliteit en daarmee leefkwaliteit voor mens en dier verbeteren.
Wat is de visie van The Great Bubble Barrier?
Wij filteren plastic uit het water door bellenschermen in rivieren te plaatsen. Op deze manier willen we plastic op een duurzame manier weer terug te brengen in de keten. Daarnaast willen wij mensen bewust maken van het plasticprobleem om zo de toename van plastic in de rivieren te voorkomen. En zo uiteindelijk de Bubble Barriers weer overbodig maken!
Hoe is The Great Bubble Barrier ontstaan?
Het idee voor het bellenscherm ontstond begin 2015 bij Saskia, Francis en Anne Marieke, vanuit de lang heersende irritaties over al het afval dat zij zagen in het water. Alle drie zijn zij zeilers en zagen het gebrek aan mogelijkheden om dit afval tegen te houden en doorgang voor scheepvaart open te houden. Uit deze frustratie ontstond het idee van een bellenscherm, een doorvaarbare barriere. Onderzoek liet zien dat hoewel er bellenschermen werden toegepast om zout water, zand, geluid en olie tegen te houden, ze nog niet werden gebruikt voor plastic. De Plastic Free Rivers Makathon van Rijkswaterstaat en PWN in januari 2016 bleek de perfecte mogelijkheid om het idee aan de Nederlandse waterwereld voor te leggen, en hier viel het in de smaak. Vanaf de winst bij deze Makathon in juli 2016 is er sindsdien veel gebeurd. The Great Bubble Barrier is een sociale onderneming geworden met inmiddels een team van 8 personen, een succesvolle pilot bij Deltares, goede relaties met onze partners en leveranciers en inmiddels meerdere prijzen en subsidies op zak.
Wie zijn de teamleden van The Great Bubble Barrier?
Anne Marieke Eveleens        Co-founder – Director of business & strategy

Francis Zoet                          Co-founder – Director of technical development

Saskia Studer                                    Co-founder – Director of creative & communication

Philip Ehrhorn                        Environmental engineer

Bertus Tulleners                    Strategy advisor
Jessica Nuboer                     Marketeer

Lotte Spaargaren                   Graduate intern, Offshore EngineeringTU Delft
Dave van Balkum                  Intern, 4e year Student Land- en Watermanagement
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences.

Toekomst

Welke stappen gaat The Great Bubble Barrier na de pilot ondernemen?
Na de pilot wil The Great Bubble Barrier zich richten op een permanente Bubble Barrier in een stedelijke omgeving zoals Amsterdam. Ook wil the Great Bubble Barrier een automatisch en efficiënt opvangsysteem ontwikkelen, waar flora en fauna geen hinder van ondervinden.

Contact

Ik heb een suggesties en/of feedback, kan ik daarover contact opnemen?
Ja zeker! Wij ontvangen graag al jullie vragen, suggesties of feedback. Via het contactformulier kun je een bericht achterlaten, en dan zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.
Kan ik vrijwilliger worden bij The Great Bubble Barrier?

We zijn altijd op zoek naar helpende handen. 

Hoe kan ik een stage, onderzoeksstage, afstudeerproject bij The Great Bubble barrier doen?

Momenteel zijn wij opzoek naar studenten die ons kunnen helpen op het gebied van marketing communicatie. Neem gerust contact op. 

Support, Funding & Donaties

Hoe kan ik doneren?
Vanaf eind oktober start er een crowdfundcampagne om de volgende Bubble Barrier mogelijk te maken. Kijk op de homepagina om te zien wat u kunt bijdragen!
We dragen allemaal bij aan het probleem, al dan niet onbewust. Laten we ook allemaal bijdragen aan de oplossing.
Met jouw donatie kunnen wij het plastic uit het water krijgen, nog voordat het de zee bereikt.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom The Great Bubble Barrier.