fbpx

Privacyverklaring – The Great Bubble Barrier B.V.

The Great Bubble Barrier B.V. respecteert uw privacy en privéleven, maar soms gebruiken wij uw persoonlijke informatie om onze website en services te optimaliseren. In deze privacyverklaring leggen we uit welke data wij gebruiken hoe we die opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.thegreatbubblebarrier.com en de services die wij aanbieden. Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU, 2006).

Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken wij deze gegevens?

Om gebruik te maken van onze website en services, hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Uw IP-adres

We kunnen ook de volgende niet-persoonlijke gegevens als u gebruik maakt van onze website:

  • Het type browser

Persoonlijke data

Om onze website en services aan te bieden verwerken wij persoonlijke gegevens. “Persoonlijke gegevens” refereert naar enige informatie die te relateren is aan een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon zoals gedefinieerd in de relevante wetgeving.

Uw toestemming

Wij kunnen uw data op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze services of wanneer u contact met ons opneemt. We hebben toestemming om deze gegevens te verwerken omdat wij uw toestemming vragen via deze privacyverklaring.

Wij zullen uw gegevens niet verwerken zonder uw toestemming, tenzij wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Bent u jonger dan 16?

Indien u jonger dan 16 jaar oud bent, kunt u geen gebruik maken van onze Website en services indien u toestemming hebt van uw ouders/wettelijke voogd.

Nieuwsbrief

The Great Bubble Barrier biedt ook nieuwsbrieven aan. Op deze manier proberen we u volledig op de hoogte te houden van ontwikkelingen en ander nieuws. Elke keer dat we een nieuwsbrief versturen heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

We zullen alleen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden of doeleinden die hieraan verbonden zijn. Op deze manier zullen uw gegevens nooit op een onverwachtse manier gebruikt worden.

Beveiliging

We werken hard om uw persoonlijke gegevens te beschermen van onbevoegde en onwettige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. Op deze manier zullen onbevoegde personen geen toegang hebben tot uw gegevens. Wij nemen de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen:

  • Versleuteling van digitale bestanden die persoonlijke gegevens bevatten

Voor hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen. 

Overdracht gegevens

Wij zullen alleen uw gegevens verwerken in de Europese Unie. Wij zullen alleen uw data buiten de Europese Unie verwerken indien dit land een effectief beschermingsniveau heeft voor de desbetreffende data.

Wij zullen nooit uw data overdragen naar andere landen of partijen zoals hierboven omschreven.

Links

U kunt advertenties en andere content vinden op onze website die linken naar andere websites. Wij hebben geen controle over de content op deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor deze content dan wel de gegevens bescherming op deze websites. Wij adviseren om de privacy verklaringen van deze desbetreffende websites ook te lezen.

Cookies

Cookies zijn klein (tekst)bestanden die worden opgeslagen op uw computer. Uw webbrowser slaat deze cookies op wanneer u een website bezoekt. Deze cookies kunnen weer worden opgehaald indien u deze website nogmaals bezoekt. Dit staat onze website toe om terugkerende bezoekers te herkennen.

We kunnen cookies gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website, zorgen ervoor dat u onze website veilig kan bezoeken en dat we eventuele bugs en errors kunnen herleiden.

U kunt aanpassingen maken aan uw cookie-instellingen in uw browser als u wenst dat deze cookies niet naar uw apparaat verstuurd worden. Wij zullen cookies niet opslaan zonder uw toestemming. Houd er rekening mee dat sommige website functionaliteiten of services niet goed kunnen werken zonder cookies.

Aanpassingen aan deze privacy policy

Wij kunnen de privacyverklaring updaten van tijd tot tijd. Wanneer er significante aanpassingen worden gemaakt aan de privacyverklaring, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen middels een bericht op onze website tezamen met deze vernieuwde privacyverklaring. Wij zullen ook gebruikers die geregistreerd staan onder een emailadres hierover inlichten, indien er een significante aanpassing plaatsvindt. Als u niet een geregistreerde gebruiker bent, adviseren wij u om onze website regelmatig te bezoeken en deze privacyverklaring te checken.

Uw rechten

De gegevens die wij bewaren zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

  • U kunt toegang vragen tot de persoonlijke data die we van u verwerken;
  • U kunt ons vragen om de opgeslagen gegevens te corrigeren, te updaten, te beschermen of te verwijderen;
  • U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen die wij verwerkt hebben;
  • U kunt een klacht bij ons indienen tegen de behandeling van uw persoonlijke data;
  • U kunt een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, indien u het idee heeft dat wij uw gegevens onwettelijk verwerken/behandelen;
  • U kunt altijd uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken weer intrekken. Wij kunnen vanaf dat moment niet meer uw persoonlijke gegevens verwerken.

Mocht u verdere vragen hebben aangaande deze privacyverklaring, dan kunt u met ons contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Contact informatie

The Great Bubble Barrier B.V.
Johan van Hasseltweg 39H
1021 KN Amsterdam
KvK-number: 68210442

Info@thegreatbubblebarrier.com