fbpx

BUBBLE BARRIERS

Bubble Barrier Amsterdam

In het najaar van 2019 heeft The Great Bubble Barrier de eerste langdurige Bubble Barrier ter wereld geïnstalleerd in Amsterdam, Nederland. De Bubble Barrier bevindt zich bij een van de uitlaten van de historische grachten in het IJ. Het doel is om het water te reinigen en te voorkomen dat plastic afval uit de Amsterdamse grachten uiteindelijk in de Noordzee stroomt. Dit project is een wereldwijde primeur in de strijd tegen plasticvervuiling.

Bubble Barrier Amsterdam werd ontwikkeld in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam. 

De Locatie

Amsterdamse grachten schoonmaken

Plasticvervuiling is een grote uitdaging voor waterecosystemen over de hele wereld. Vooral stedelijke watersystemen leveren naar schatting de grootste bijdrage aan de plasticvervuiling in rivieren.

Amsterdam is de hoofdstad met meer water dan Venetië en meer bruggen dan Parijs. De stad is beroemd om zijn grachtengordel, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Door de populaire ligging trekken de grachten veel scheepvaart en recreatie aan, maar helaas ook veel plasticvervuiling.

Het Westerdok is een van de uitgangen van de monumentale grachten van Amsterdam naar het IJ. Het IJ mondt uit in het Noordzeekanaal dat rechtstreeks naar de Noordzee leidt. Door Bubble Barrier Amsterdam in het Westerdok te plaatsen, wordt voorkomen dat plastic de Noordzee bereikt.

 

Het Project

Samenwerken voor schoon water

Bubble Barrier Amsterdam werd ontwikkeld in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi and Vecht en de Gemeente Amsterdam als onderdeel van het “Amsterdam Clean Water” programma, met het doel om plasticvrije wateren in Amsterdam te realiseren per 2030.

Waternet maakt de wateren rondom de stad schoon in opdracht van het waterschap en de gemeente. Door de Bubble Barrier technologie toe te voegen aan de afvalverwerkingssystemen van de stad, kan ook het plastic dat zich onder water bevindt, verzameld worden.

Bubble Barrier Amsterdam vangt non-stop plastic en beslaat de gehele diepte en breedte van het kanaal. Het systeem is werkzaam op groene energie van het energienetwerk van de stad.

onze impact

Effectief plastic verwijderen uit waterwegen

kg

gedroogd (plastic) afval in Amsterdam tot maart 2024*

stukjes

gedroogd (plastic) afval in Amsterdam tot maart 2024*

*excl. organic matter. Gebaseerd op 1-jarig onderzoek bij Bubble Barrier Amsterdam

kg

gedroogd (plastic) afval in Amsterdam tot maart 2024*

stukjes

gedroogd (plastic) afval in Amsterdam tot maart 2024*

*excl. organic matter. Gebaseerd op 1-jarig onderzoek bij Bubble Barrier Amsterdam

Het onderzoek

Monitoren van plasticvervuiling

Bubble Barrier Amsterdam vangt niet alleen plastic vervuiling, maar wordt ook gebruikt als monitoringinstrument om de soorten plastic vervuiling, de niveaus en de herkomst ervan te bepalen. Deze gegevens zijn belangrijk om in de toekomst effectief te voorkomen dat plastic afval in de grachten terechtkomt.

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een onderzoeksalliantie gevormd met de Plastic Soup Foundation en The Great Bubble Barrier om de plasticvangst van Bubble Barrier Amsterdam te monitoren.

Afval dat is verzameld door de Bubble Barrier in het Westerdok is een jaar lang gedroogd, gesorteerd en geanalyseerd. Door gebruik te maken van de OSPAR monitoringsmethode, die meer dan 100 unieke categorieën kent, kunnen waardevolle inzichten worden verkregen.

De waterweg

Westerdok

Het Amsterdamse grachtennetwerk werd aan het eind van de 16e en 17e eeuw aangelegd als gevolg van landaanwinning om het stadsgebied uit te breiden. Om de verbinding met de Noordzee te verbeteren werd in de 19e eeuw het Noordzeekanaal aangelegd.

Het IJ en het Noordzeekanaal vormen de belangrijkste doorgang van zoetwatersystemen stroomopwaarts naar de Noordzee. De doorgang dient als een belangrijke route naar open zee voor zowel de scheepvaart als het waterleven.

Het Westerdok is een van de 8 uitlaten van de historische grachten van de stad naar het IJ. De plastic vervuiling van de rivier die uit de stad komt, wordt onderschept door het Bubble Barrier systeem in het Westerdok.

 

HET BUBBLE BARRIER SYSTEEM IN WeSTERDOK, AMSTERDAM

1. Plastic in water

Plastic in het water uit de Amsterdamse grachten stroomt naar de Bubble Barrier en wordt door de bellen naar het opvangsysteem geleid.

2. Boat traffic 

Boten kunnen ongehinderd door de Bubble Barrier heenvaren.

3. Bubble Barrier

De Bubble Barrier wordt diagonaal in de rivier geplaatst, in een nauwkeurig berekende hoek voor de hoogst mogelijke afvang van plastic.

4. Catchment System

Het drijvende opvangsysteem houdt de plastic vangst vast totdat het wordt verwijderd.

5. Compressor

Een elektrische compressor levert de perslucht voor de Bubble Barrier en wordt in een geluidsgeïsoleerde container geplaatst.

6. Result

Water zonder plastic afval stroomt via het IJ naar de Noordzee.

“Hoewel we plastic zwerfafval zoveel mogelijk willen voorkomen door nieuwe maatregelen en het plaatsen van voldoende afvalbakken, komt er nog steeds veel plastic in de grachten terecht, met of zonder opzet. Ik ben dan ook verheugd om een samenwerking aan te gaan met Waternet om iets te doen aan grachtenplastic.”

Marieke van Doorninck, Raadslid

Gemeente Amsterdam

“We willen zoveel mogelijk plastic uit het water verwijderen om vervuiling van de Noordzee te voorkomen. Natuurlijk zouden we liever zien dat er helemaal geen plastic in het milieu terechtkomt – met de Bubble Barrier pakken we in ieder geval de vervuiling van de kanalen aan.”

Sander Mager, Lid Dagelijks Bestuur

Amstel, Gooi and Vecht
Waterschap

Bubble Barrier Amsterdam partners

Plasticvervuiling in rivieren kan alleen door samenwerking aangepakt worden.
Bubble Barrier Amsterdam is een project in opdracht vanWaterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.

Pers en Media

Download beeldmateriaal uit onze Pers Kit of neem contact op met ons persteam.
Om op de hoogte te blijven van andere bruisende projecten kunt u zich ook aanmelden voor onze perslijst.

MEER PROJECTEN

Nooit genoeg bubbels

Laat je inspireren door andere Bubble Barrier projecten!