fbpx

Plastic Vervuiling

Dagelijks draagt zwerfafval in onze steden bij aan de plasticvervuiling in de oceanen.

Welzijn dieren

Vissen en ook zeeschildpadden raken levensbedreigend verstrikt in het plastic.

Gezondheid

Microplastics vormen een gezondheidsrisico voor kleine en grote organismen.

Scheepvaart

Scheepvaart ondervindt hinder waarbij het materiaal beschadigd kan raken.

In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat we op straat weggooien, visnetten die achterblijven, maar ook door het wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Al deze verschillende soorten plastic vormen samen in de zeeën en oceanen de plastic soep.

Door verwering, zonlicht en golfslag valt groot plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. In 1997 zeilde kapitein Charles Moore van Hawaii naar Zuid-Californië door de North Pacific Gyre, een normaal gesproken ongebruikelijke route. Daar, midden op de Grote Oceaan, zag hij dagelijks stukken plastic langs drijven. Later keerde hij naar het gebied terug om nader onderzoek te doen. Het bleek te gaan om een significant hogere concentratie van plastic dan elders in de oceaan. Dat plastic bleek niet alleen te drijven, maar ook te zweven in de waterkolom. Moore noemde het verschijnsel de ‘plastic soup’, de term die nu in de hele wereld in gebruik is.

De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Maar omdat plastic niet verteert langs de biologische weg, is de plastic soep voor veel zeedieren dodelijk.

Door de degradatie en fragmentatie van plastics tot kleine deeltjes, kunnen er ook giftige stoffen uit de plastics vrijkomen. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen. Ook nemen plastic deeltjes onderweg naar de zee allerlei giftige stoffen op uit riolen en vervuilde gebieden waar ze doorheen komen, waardoor het als het ware een soort giftige bommetjes worden. Deze stoffen komen weer vrij in het lichaam van het organisme dat het plastic opeet.

Plastic vervuiling kan onze gezondheid aantasten. De meeste vervuiling is afkomstig van land. 

Minimaal 80% van het plastic afval in de oceanen is afkomstig van land. Het wordt vervoerd via rivieren, kanalen, havens en de wind. Andere bronnen zijn scheepvaart, visserij en andere industrieen. Zijn zijn samen goed voor nog eens 20%.

Een gedeelte van het plastic dat we gebruiken belandt in de oceaan. Maar wat gebeurd er vervolgens mee en waar gaat het heen? Plastic vindt zijn weg terug naar de stranden. Maar er worden ook microplastics gevonden op 5000m diepte. Ook worden er plastic flessen gevonden op 3,500m diepte. Onderzoekers zijn nog ver verwijdert van het in kaart brengen van alle plastic vervuiling in de oceanen.

Source: Plastic Soup Foundation

.