fbpx

BUBBLE BARRIERS

Bubble Barrier Harlingen

In 2024 heeft The Great Bubble Barrier een nieuwe Bubble Barrier geïmplementeerd in Harlingen, Friesland.

Het systeem voorkomt dat plasticvervuiling van rivieren de beschermde Waddenzee instroomt. Deze Bubble Barrier werd geïmplementeerd met steun van Gemeente Harlingen, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Port of Harlingen, Gemeente Leeuwarden en Gemeente Waadhoeke.

Dit project is gesponsord door het Waddenfonds, als onderdeel van haar missie om de Waddenzee te beschermen.

De Locatie

Harlingen, de toegang tot de Waddenzee

Plasticvervuiling is een ernstige bedreiging voor ecosystemen over de hele wereld.

De Waddenzee is een van de laatst overgebleven grootschalige intergetijden-ecosystemen waar natuurlijke processen grotendeels ongestoord werken. Het gebied herbergt tal van planten- en diersoorten, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis.

Als enige zeehaven van Friesland is Harlingen de toegangspoort tot de Waddenzee. Bubble Barrier Harlingen wordt de eerste Bubble Barrier die plasticvervuiling tegenhoudt en de kustlijn van de Waddenzee helpt schoon te houden.

Het Project

Een project gestart door een inwoner

Henk Prins, een lokale inwoner, is al jaren bezig met het schoonmaken van de Harlinger kusten om het probleem van plasticvervuiling in Harlingen onder de aandacht van de lokale overheid te brengen.

Gemeente Harlingen zag het belang in van de aanpak van dit probleem en raakte geïnteresseerd in de implementatie van een langdurige Bubble Barrier in de kustplaats.

Sinds deze eerste verkenning hebben vele partijen, waaronder Gemeente Harlingen, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en Port of Harlingen de handen ineen geslagen om een Bubble Barrier in Harlingen te implementeren. Dit project is gesponsord door het Waddenfonds, als onderdeel van haar missie om de Waddenzee te beschermen.

Het project laat de kracht zien van samenwerking tussen bewoners en overheden om samen ons milieu te beschermen en te werken aan een schoon en gezond leefklimaat.

Het kanaal

Van Harinxmakanaal

Het Van Harinxmakanaal is één van de laatste stops voor plastic vervuiling voordat het de zee bereikt. Dit kanaal is van cruciaal belang voor de scheepvaart en verbindt de Waddenzee met het achterland. De Bubble Barrier vangt plastic afval in het kanaal op zonder de doorvaart van schepen te belemmeren.

Bubble Barrier Harlingen gaat niet alleen plasticvervuiling tegen, maar biedt ook de mogelijkheid om bewoners en voorbijgangers extra bewust te maken van het probleem door een informatiebord te plaatsen.

Eerder onderzoek toonde aan dat vissen gemakkelijk door de bubbels of onder het opvangsysteem door kunnen zwemmen. Omdat visgedrag complex is en per waterweg verschilt, wordt er door ATKB en Wageningen Marine Research onderzoek gedaan naar visgedrag rond het bellenscherm.

Proces

Projectfasen

Bubble Barrier Harlingen zal in de zomer van 2024 volledig operationeel zijn. Het project wordt in de volgende fasen uitgevoerd:

  Proces

  Projectfasen

  Bubble Barrier Harlingen zal in de zomer van 2024 volledig operationeel zijn. Het project wordt in de volgende fasen uitgevoerd:

   Phase 1 - Haalbaarheidsstudie

   Voordat we een Bubble Barrier implementeren, doen we onderzoek op de locatie met alle belanghebbenden om te zorgen voor een optimale plaatsing, afstemming met stakeholders, de hoogste kwaliteit en prestaties.
   In deze fase maken we een eerste ontwerp van het systeem, beoordelen we de vergunningseisen en brengen we de totale kosten van het project in kaart. 

   "

   Fase 2 - Realisatie

   In deze fase voeren we indien nodig aanvullende metingen uit en maken we het ontwerp definitief op basis van ons onderzoek en de vergunningsvereisten.

   Nadat de vergunning is goedgekeurd zullen we de Bubble Barrier ter plaatse installeren. De implementatie wordt gevierd met een officiële lancering waarbij alle lokale en internationale betrokkenen bijeenkomen.

   Fase 3 - Operatie & Onderhoud

   In deze fase zal de Bubble Barrier volledig operationeel zijn en impact maken door 24/7 plastic te vangen. We zetten een communicatieplan op met lokale stakeholders en kunnen de Bubble Barrier inzetten als instrument om het bewustzijn rond plasticvervuiling te vergroten.

   Fase 4 - Onderzoek & Monitoring

   Samen met onze partners en lokale stakeholders zullen we onderzoek doen naar het soort en de hoeveelheid plastic afval dat na de installatie wordt opgevangen, en naar het gedrag van vissen. Met deze inzichten dragen we bij aan nieuw beleid op het gebied van plasticvervuiling.

   HET BUBBLE BARRIER SYSTEEM IN HET VAN HARINXMAKANAAL

   1. Tsjerk Hiddessluizen

   De Tsjerk Hiddessluizen zijn schutsluizen in Harlingen en van groot belang voor de binnenvaart richting de Waddenzee.

   2. Compressor

   Een elektrische compressor levert perslucht voor de Bubble Barrier en wordt in een geluidsgeïsoleerde container geplaatst.

   3. Opvangsysteem

   Het drijvende opvangsysteem houdt de plastic opvang vast totdat het wordt verwijderd.

   4. Bubble Barrier

   De Bubble Barrier wordt diagonaal in de waterweg geplaatst, in een nauwkeurig berekende hoek voor de hoogst mogelijke afvang van plastic.

   5. Scheepsverkeer

   Boten kunnen ongehinderd door de Bubble Barrier varen.

   6. Water vanaf het van Harinxmakanaal

   Water met plastic afval in het Van Harinxmakanaal stroomt naar de Bubble Barrier.

   Bubble Barrier Harlingen partners

   De sleutel tot het oplossen van plasticvervuiling in rivieren is samenwerking.
   Bubble Barrier Harlingen is mogelijk gemaakt door:

   Onderzoekspartners

   Pers en media

   Download de volledige perskit of neem contact op met ons persteam.

   Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen kun je je hier inschrijven voor onze perslijst.

   ZIE MEER PROJECTEN

   Nooit genoeg bubbels

   Laat je inspireren door andere Bubble Barrier locaties!