fbpx

MICROPLASTICS ONDERZOEK:

Bubble Barrier
Wervershoof

Microplastic deeltjes zijn aanwezig op elk vlak van onze leefomgeving en vormen een serieus gevaar voor onze ecosystemen en de menselijke gezondheid. De miniscule deeltjes zijn fragmenten van diverse plastics, kleiner dan 5 mm in grootte.

The Great Bubble Barrier’s missie is om rivieren en kanalen van alle soorten plastic te ontdoen, en hierdoor te voorkomen dat oceanen vervuild raken en kwetsbare ecosystemen te beschermen.

Tijdens een test, uitgevoerd in Berlijn, bewees de Bubble Barrier deeltjes af te vangen vanaf 1 mm, en dus effectief te zijn tegen microplastics.

 

ONDERZOEKSDOELEN

Microplastics in gezuiverd oppervlaktewater

In een gezamenlijk project hebben Water Research Institute KWR, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, , PWN, PWN-T en Het Water Laboratorium de krachten gebundeld met The Great Bubble Barrier om te onderzoeken hoe een Bubble Barrier kan bijdragen aan het reduceren van het volume van microplastics in gezuiverd water en uiteindelijk te voorkomen dat deze microplastics in het milieu terecht komen.

Om dit doel te bereiken, zocht het consortium een effective verwijdermethode, evenals betrouwbare analytische technieken om microplastic concentraties te monitoren. Het consortium heeft daarom het volgende onderzocht:

  • De hoeveelheid microplastics in het gezuiverde water(effluent);
  • Het vermogen van een bellenscherm (Bubble Barrier) om microplastics van 0.02-0.5 mm te verwijderen;
  • De verbetering en standaardisatie van de techniek om de hoeveelheid microplastics te meten;

Door dit onderzoek, breidt het consortium ons begrip uit op de aard van het probleem van plasticvervuiling en werkt aan het verminderen van microplastics in oppervlaktewater, dat aanzienlijke gevaren vormt voor de mens en onze leefomgeving. 

 Bubble Barrier Wervershoof gezien van bovenaf | Timelapse 4 min

DE LOCATIE

Afvalwaterzuivering in Wervershoof

The Bubble Barrier is geïnstalleerd bij een waterzuiveringsinstallatie in Wervershoof, Noord Holland. Het was geplaatst in een uitstromend kanaal, direct bij de uitloop van de waterzuiveringsinstallatie. Het kanaal transporteert gezuiverd oppervlaktewater terug naar rivieren en uiteindelijk naar de oceaan.

Het bestuderen van de effecten van de Bubble Barrier gaf inzicht in het potentieel voor een bellenscherm om microplastics te verwijderen. Om de impact te beoordelen heeft KWR drie meetlocaties geselecteerd en de plastic concentraties iedere twee weken gemeten met gebruik van de TRAMP methodologie. De Bubble Barrier in Wervershoof was 16 meter lang.

1. De nulmeting

Deze meting gaf inzicht in de hoeveelheid microplastics die zich na de afvalwaterzuivering in het effluent kanaal bevinden.

2. Het effect

Deze meting gaf inzicht in de hoeveelheid microplastics voor het de Bubble Barrier bereikte. We verwachtten dat op dit punt een verhoogde concentratie aan microplastics zal worden gemeten, doordat de Bubble Barrier een circulaire stroming aan de oppervlakte creëert.

3. Het resultaat

Deze meting vond plaats achter de Bubble Barrier. Naar verwachting zullen we hier een verlaagde concentratie aan microplastics meten in vergelijking met monitoringspunt 2.

Onderzoeksopstelling Bubble Barrier Wervershoof  |  Schematische illustratie

UITKOMSTEN & EXTERNE FACTOREN

Binnen de bestudeerde context en condities is er geen verschil gedetecteerd tussen het aantal microplastics voor en na het bellenscherm. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, waaronder bemonstering methodes, waterdiepte, weersomstandigheden en stroming, evenals limitaties in the analytische detectiemethoden. Deze mogelijkheden worden hier verder besproken.
 

  • Analytische- & bemonsteringmethoden: De resultaten zijn sterk afhankelijk van de toegepaste bemonsteringmethode en het type analyse dat erop is toegepast. Momenteel zijn er geen gestandaardiseerde methoden voor het meten van microplastics; het volume van microplastics dat is gedetecteerd, verschilt aanzienlijk met verschillende vormen van analyse. Concluderend is het ingewikkeld om te beoordelen wat de effectiviteit is van een bellenscherm om microplastics te verminderen.
  •  

  • Diepte: De diepte waarop bemonsterd is, stond vast op 15 cm beneden het wateroppervlak. Echter, is de distributie van plastics in de gehele waterkolom onbekend, maar waarschijnlijk niet homogeen. De Bubble Barrier heeft mogelijk grotere deeltjes naar het wateroppervlak gebracht en vastgehouden, maar het is onmogelijk te bewijzen zonder bemonstering van microplastics op verschillende diepten, wat niet haalbaar was binnen dit onderzoek.
  •  

  • Deeltjesgrootte: Ookal hebben eerdere installaties van Bubble Barriers aangetoond dat microplastics ook gevangen worden, is het mogelijk dat het waterzuiveringsproces reeds de grotere plasticdeeltjes heeft verwijderd. Op deze wijze zouden er te weinig deeltjes van >11mm en groter zijn om een significant verschil dankzij de Bubble Barrier aan te tonen.
  •  

  • Weersomstandigheden: Stormweer kan kortetermijn pieken in plasticvervuiling uitstroom veroorzaken en de potentiële effecten hiervan zijn nog niet goed bekend.

Volgende stappen

Het onderzoek heeft de behoefte voor een gestandaardiseerde methode van beoordeling aangetoond. Daarnaast is het nodig een beter begrip te krijgen van de factoren die de aanwezigheid van plastics in het water beïnvloeden, zoals bemonsterdiepte, weersomstandigheden en dag-tot-dag fluctuaties in plastic volume en stroming. Al deze onderwerpen zouden bij een volgend onderzoek aan bod moeten komen.

Het consortium zal mogelijkheden onderzoeken voor potentiële toekomstige samenwerking.

The Great Bubble Barrier staat open voor verder onderzoek in samenwerking met onderzoeksinstituten om te toetsen hoe het succes van de Bubble Barrier uitgebreid kan worden naar plastic deeltjes kleiner dan 1 mm.

Consortium Partners

Pers en media

Download het volledige persbericht of neem contact op met ons pers team voor vragen of het aanvragen van beeldmateriaal.
Om op de hoogte te blijven van toekomstige projecten kun je je inschrijven voor onze perslijst.