The Great Bubble Barrier

We hebben een elegante oplossing uitgevonden en ontwikkeld waarmee we plasticvervuiling kunnen stoppen voordat deze onze oceanen binnendringt: bubbels.

Bewezen Technologie

_

Z

Uitgebreide testen in de faciliteiten van Deltares hebben uitgewezen dat ons idee werkt.

Ook onze eerste full scale installatie in de IJssel in samenwerking met Rijkswaterstaat bleek succesvol.

9
Nu zijn de grachten, rivieren en kanalen bij jou in de buurt aan de beurt.
Plastic afval wordt in onze waterwegen gedumpt, waar het grote schade toebrengt aan het milieu – waaronder mensen. Het waterleven raakt verstrikt in plastic, microplastics vormen een gezondheidsrisico van de kleinste tot de grootste organismen en schepen lijden schade. Dit toenemende probleem wordt erkend door verschillende instellingen wereldwijd, waaronder de Verenigde Naties, EllenMcArthur Foundation en de Wereldgezondheidsorganisatie. Wij hebben een oplossing ontworpen die plastic opvangt in rivieren en kanalen voordat het de oceaan bereikt.

We creëren een bellenscherm door lucht door een buis met gaten erin te pompen. Deze buis bevindt zich op de bodem van de waterweg. De Bubble Barrier creëert een opwaartse stuwkracht, die afval naar het oppervlak van het water brengt. Door de diagonale plaatsing in de waterweg, gebruikt de Bubble Barrier de natuurlijke stroom om het plastic naar het opvangsysteem aan de kade te geleiden. Schepen kunnen de Bubble Barrier passeren, maar plastic wordt gestopt.

Naast het opvangen van afval heeft de Bubble Barrier nog andere positieve effecten. Zuurstofniveaus in het water nemen toe door een Bubble Barrier, die het ecosysteem stimuleert en de groei van giftige blauwe algen stopt. Omdat bellenschermen geluiden en golven absorberen, ondervinden vissen en kusten minder schade van het scheepsverkeer.

De voordelen van een Bubble Barrier

  • Maakt slim gebruik van de natuurlijke stroming van de rivier
  • Geleidt plastic naar de zijkant van rivieren en kanalen
  • Stopt plastic op weg naar de oceaan
  • Is gebaseerd op bestaande technologie
  • Verhoogt het zuurstofgehalte in het water
  • Vereist geen wijzigingen in infrastructuur of beleid
  • Is schaalbaar

Door deze eigenschappen voldoet ons systeem aan de belangrijkste randvoorwaarden: het heeft weinig effect op vismigratie, scheepvaart en de algehele natuurlijke werking van de delta.

De Bubble Barrier kan in verschillende rivieren en kanalen worden geplaatst.

Ons doel os om Bubble Barriers te plaatsen in stedelijke en industriele gebieden, waarvan bekend is dat ze veel plastic afval bevatten.

Wij ruimen niet alleen op

The Great Bubble Barrier pakt het plastic probleem dicht bij de bron aan, alleen om nog effectiever te zijn is preventie nodig. Verandering en bewustwording binnen een maatschappij hebben tijd nodig en staan aan de basis van het oplossen van het plastic probleem. Verandering wordt gebouwd op onderzoek, educatie, campagnes en het aantrekkelijk en toegankelijk maken van alternatieven.

The Great Bubble Barrier gaat via vier wegen plastic vervuiling tegen:

1. Opruimen van de plastic soep in de rivieren met onze Bubble Barrier

2. Vergroten van bewustwording

3. Meten en monitoren van de plastic soep

4. Circulair maken van de plastic keten

Is dit iets voor jouw locatie?

The Great Bubble Barrier biedt op deze manier uitkomsten voor verschillende probleem-eigenaren en biedt The Great Bubble Barrier effect op verschillende vlakken. The Great Bubble Barrier vangt namelijk meer plastic af dan andere huidige oplossingen voor de plastic problematiek in stromende wateren. Het systeem zorgt voor een continue afvang van materiaal vanaf 1mm. Een Bubble Barrier kan zowel in grote rivieren als kleinere grachten en kanalen gebruikt worden.

Gemeentes en waterschappen kunnen de plastic problemen in hun wateren te lijf gaan. Zij hebben nu een duurzame oplossing voor hun verantwoordelijkheid om de Nederlandse waterkwaliteit op peil te houden. Havens, grachten en kanalen kunnen schoon gehouden worden en zullen dat ook uitstralen. Daarnaast besparen gemeentes en waterschappen op bijvoorbeeld patrouilleboten om het vuil op te halen en de kosten om afval na overstromingen weer op te ruimen.

Drinkwaterbedrijven zorgen ervoor dat hun drinkwaterbronnen vrij blijven van plastic deeltjes. Het verwijderen van kleiner plastic later in de drinkwaterketen is op dit moment nog niet haalbaar, waardoor het van cruciaal belang is om plastic in de bronnen te voorkomen.

Ook natuurbeheerders kunnen een barrière plaatsen om plastic vervuiling in natuurgebieden tegen te gaan. Daarnaast heeft de Bubble Barrier door de luchtinvoer andere positieve bijeffecten. Het zuurstofgehalte wordt door een Bubble Barrier verhoogd, waardoor zowel het ecosysteem gestimuleerd, maar ook blauwalg wordt tegen gegaan. Vissen en oevers zullen minder overlast ondervinden van de scheepvaart die door onze wateren vaart, doordat de bellenschermen golven en geluid dempen.

Uitgebreid getest in samenwerking met Rijkswaterstaat, Deltares en BAM/vandenHerik

In samenwerking met Rijkswaterstaat, Deltares en BAM/van den Herik is dit concept uitgebreid getest en succesvol gebleken.

Nieuwe inzichten kwamen bij het testen van het concept in de stroomgoten bij Deltares in mei 2017.

Eind 2017 hebben we een Bubble Barrier van 200 meter bij Kampen in de IJssel gerealiseerd. Drie weken lang heeft het Europese onderzoeksteam bewezen dat de Bubble Barrier werkt onder alle omstandigheden, waarbij met name het effect van wind en stroming op de Bubble Barrier werd geobserveerd.

 

Download onze one-pager >>