THE NEXT CHAPTER
MICROPLASTICS RESEARCH

 

 

Bubble Barrier Wervershoof 

 

THE NEXT CHAPTER

MICROPLASTICS RESEARCH

 

Bubble Barrier Wervershoof 

 

The Great Bubble Barrier

The Great Bubble Barrier pakt het probleem van plastic vervuiling in oceanen dicht bij de bron aan, hier, in onze grachten, kanalen en rivieren.

Stop de Plastic Soup

Te veel van het afval dat onze samenleving produceert komt terecht in het water en brengt grote schade toe aan milieu en mens. Zeeschildpadden en vissen raken verstrikt in plastic, scheepvaart ondervindt hinder en microplastics vormen een gezondheidsrisico voor de kleinste tot grootste organismen. Dit probleem wordt door gemeenten, het rijk en de Europese Unie steeds meer gezien en onderkend.

Afval kán worden opgevangen voordat het de oceanen bereikt. Huidige oplossingen die afval tegenhouden in rivieren hinderen helaas daarbij ook vaak scheepvaart en vissen in de rivier. De oprichters van The Great Bubble Barrier, Francis Zoet, Anne Marieke Eveleens en Saskia Studer zochten naar een elegante manier om plastic tegen te houden in rivieren, waarbij een vrije doorgang van de continue scheepvaart in Nederland en vrij baan voor vismigratie een vereiste was.

Bewezen Technologie

_

Z

Uitgebreide testen in de faciliteiten van Deltares hebben uitgewezen dat ons idee werkt.

Ook onze eerste full scale installatie in de IJssel in samenwerking met Rijkswaterstaat bleek succesvol.

9
Nu zijn de grachten, rivieren en kanalen bij jou in de buurt aan de beurt.

Zowel schepen als vissen kunnen een scherm van lucht passeren, maar plastic wordt wel degelijk tegen gehouden: op dit principe is The Great Bubble Barrier gebaseerd. Het bellenscherm ontstaat door een buis op de bodem van de rivier te plaatsen en hier lucht doorheen te pompen. Huidige oplossingen vangen drijvend plastic op, maar een groot deel van dit afval zit ook dieper in het water. The Great Bubble Barrier creëert een bellenscherm van de bodem van de rivier tot aan het wateroppervlak, deze opwaartse stroming, brengt afval zwevend in de waterkolom naar boven. Door het scherm schuin te plaatsen, wordt de natuurlijke stroming gebruikt om het plastic naar de oever te geleiden, waardoor het afval eenvoudig te verzamelen, te bereiken en te verwijderen is.

  • Maakt slim gebruik van de natuurlijke stroming van de rivier
  • Geleidt plastic naar de zijkant van rivieren, grachten en kanalen
  • Stopt plastic op weg naar de oceaan
  • Is gebaseerd op bestaande technologie
  • Verhoogt het zuurstofgehalte
  • Is schaalbaar

Door deze eigenschappen voldoet ons systeem aan de belangrijkste randvoorwaarden: het hindert nauwelijks scheepvaart, vissen en de natuurlijke werking van de delta.

Het feit dat The Great Bubble Barrier is gebaseerd op bestaande technologie, die ingezet wordt in de olie-industrie en om zoet en zout water te scheiden, maakt het makkelijk toepasbaar. En het mooiste is: het systeem kan zowel in de grootste rivieren als kleinere grachten en kanalen gebruikt worden. Doordat The Great Bubble Barrier visueel aantrekkelijk is trekt het gemakkelijk bezoekers, waardoor het bewustzijn over het plastic probleem vergroot wordt.

Wij hebben als doel The Great Bubble Barrier te realiseren op slimme locaties, zodat we de plastic soep kunnen stoppen bij de bron en zo veel mogelijk plastic tegen kunnen houden op weg naar de oceanen.

Wij ruimen niet alleen op

The Great Bubble Barrier pakt het plastic probleem dicht bij de bron aan, alleen om nog effectiever te zijn is preventie nodig. Verandering en bewustwording binnen een maatschappij hebben tijd nodig en staan aan de basis van het oplossen van het plastic probleem. Verandering wordt gebouwd op onderzoek, educatie, campagnes en het aantrekkelijk en toegankelijk maken van alternatieven.

The Great Bubble Barrier gaat via vier wegen plastic vervuiling tegen:

1. Opruimen van de plastic soep in de rivieren met onze Bubble Barrier

2. Vergroten van bewustwording

3. Meten en monitoren van de plastic soep

4. Circulair maken van de plastic keten

Is dit iets voor jouw locatie?

The Great Bubble Barrier biedt op deze manier uitkomsten voor verschillende probleem-eigenaren en biedt The Great Bubble Barrier effect op verschillende vlakken. The Great Bubble Barrier vangt namelijk meer plastic af dan andere huidige oplossingen voor de plastic problematiek in stromende wateren. Het systeem zorgt voor een continue afvang van materiaal vanaf 1mm. Een Bubble Barrier kan zowel in grote rivieren als kleinere grachten en kanalen gebruikt worden.

Gemeentes en waterschappen kunnen de plastic problemen in hun wateren te lijf gaan. Zij hebben nu een duurzame oplossing voor hun verantwoordelijkheid om de Nederlandse waterkwaliteit op peil te houden. Havens, grachten en kanalen kunnen schoon gehouden worden en zullen dat ook uitstralen. Daarnaast besparen gemeentes en waterschappen op bijvoorbeeld patrouilleboten om het vuil op te halen en de kosten om afval na overstromingen weer op te ruimen.

Drinkwaterbedrijven zorgen ervoor dat hun drinkwaterbronnen vrij blijven van plastic deeltjes. Het verwijderen van kleiner plastic later in de drinkwaterketen is op dit moment nog niet haalbaar, waardoor het van cruciaal belang is om plastic in de bronnen te voorkomen.

Ook natuurbeheerders kunnen een barrière plaatsen om plastic vervuiling in natuurgebieden tegen te gaan. Daarnaast heeft de Bubble Barrier door de luchtinvoer andere positieve bijeffecten. Het zuurstofgehalte wordt door een Bubble Barrier verhoogd, waardoor zowel het ecosysteem gestimuleerd, maar ook blauwalg wordt tegen gegaan. Vissen en oevers zullen minder overlast ondervinden van de scheepvaart die door onze wateren vaart, doordat de bellenschermen golven en geluid dempen.

Uitgebreid getest in samenwerking met Rijkswaterstaat, Deltares en BAM/vandenHerik

In samenwerking met Rijkswaterstaat, Deltares en BAM/van den Herik is dit concept uitgebreid getest en succesvol gebleken.

Nieuwe inzichten kwamen bij het testen van het concept in de stroomgoten bij Deltares in mei 2017.

Eind 2017 hebben we een Bubble Barrier van 200 meter bij Kampen in de IJssel gerealiseerd. Drie weken lang heeft het Europese onderzoeksteam bewezen dat de Bubble Barrier werkt onder alle omstandigheden, waarbij met name het effect van wind en stroming op de Bubble Barrier werd geobserveerd.

Download onze one-pager > 

Contact

Vul ons contactformulier in als je geïnteresseerd bent in implementatie van onze Bubble Barrier.

Afzender

10 + 15 =