Privacyverklaring The Great Bubble Barrier

Dit is de Privacyverklaring van The Great Bubble Barrier. Hierin wordt uitgelegd wat voor informatie we verwerken bij het gebruik van onze website, informatieaanvragers, en de verbonden diensten die The Great Bubble Barrier uitvoert voor haar donateurs en verbonden personen. Ook vertellen we hoe we die informatie verwerken en wat uw rechten zijn. Door op het vinkje te klikken geeft u aan deze Privacyverklaring te accepteren.

In het kort: The Great Bubble Barrier verwerkt gegevens van haar websitebezoekers, donateurs en mensen die gebruik maken van het contactformulier. Deze gegevens verwerken we zodat we rechtmatig de donatie kunnen ontvangen; verder gebruiken we ze voor de nieuwsbrief, een bedankje te sturen en voor het verbeteren van de website. We delen de gegevens met verschillende partijen die deze gegevens voor ons verwerken maar hebben contracten met ze afgesloten zodat ze er goed mee omgaan. U kunt altijd uw gegevens bij ons opvragen per email; dan kunt u ons vragen ze te verwijderen of te veranderen als ze niet kloppen. Neem daarvoor contact op met Francis Zoet.

In het lang:

Deze verklaring geldt voor het bedrijf The Great Bubble Barrier, kvk 68210442. Wij zijn te bereiken op contact@thegreatbubblebarrier.com

Gegevensverwerkingsdoelen

Uw gegevens worden verwerkt om de volgende redenen: voor onze financiële administratie; voor het versturen van onze nieuwsbrief; voor versturen van een bedankje na donatie; voor website-optimalisatie; om donaties mogelijk te maken via een derde partij; voor verbetering van onze diensten; voor het verwerken door een derde partij met betrekking tot voornoemde redenen; en mogelijk wanneer wij daar door de wet door toe verplicht worden te worden gedeeld met juridische organen.

Websitebezoekers

Wij verwerken de volgende informatie onze websitebezoekers; IP-adres, bezoekersgedrag (door) Google Analytics; LeanFund.us cookies. Zie hiervoor onze Cookieverklaring.

Contactformulier

Wij slaan de volgende informatie van u op wanneer u van ons contactformulier gebruik maakt; uw e-mailadres en opgegeven aanhef. Deze informatie zullen wij slechts gebruiken om op uw vraag te reageren of u, wanneer u dat aangeeft, de nieuwsbrief of verdere informatie toe te sturen.

Bewaartermijn: Wij zullen u na uw toestemming de nieuwsbrief voor maximaal 2 jaar toe blijven sturen. Daarna zullen wij om een (her)bevestiging van uw akkoord vragen, en bij het uitblijven hiervan worden uw gegevens automatisch gewist.

Donateurs

Wij slaan de volgende soorten informatie op van onze donateurs: NAW-gegevens, e-mailadres, het gedoneerde bedrag, de rekening waar dit bedrag vandaan is gekomen en of zij aan hebben gegeven de nieuwsbrief en een bedankje te willen ontvangen. Hiervan zijn de NAW-gegevens, het gedoneerde bedrag en de rekening waar dit bedrag vandaan komt, gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.

De overige gegevens gebruiken we voor het uitvoeren van diensten voor u; namelijk het u sturen van een nieuwsbrief of een bedankje na donatie. Deze gegevens verwerken wij slechts met uw toestemming; dit kunt u aangeven door het plaatsen van een vinkje bij de respectievelijke keuze.

Bewaartermijn: Wij zullen u na uw toestemming deze gegevens voor maximaal 2 jaar toe bewaren, en gebruiken voor de voornoemde redenen buiten de verwerking op wettelijke basis om. Daarna zullen wij om een (her)bevestiging van uw akkoord vragen, en bij het uitblijven hiervan worden uw gegevens automatisch gewist.

The Great Bubble Barrier zal nooit uw gegevens aan derde partijen verkopen of laten verwerken door derden onder een andere verantwoordelijkheid dan de hare noch met een ander doel dan waarvoor u deze gegevens overeenkomstig met deze Privacyverklaring met haar heeft gedeeld.

Delen van informatie

Binnengekomen informatie wordt verwerkt onder de verantwoordelijkheid van The Great Bubble Barrier. Wel verwerken wij uw informatie vaak door middel van het gebruik van diensten van derde partijen. Dit doen wij omwille van de (financiële) administratie, marketing, en dataopslag. Specifiek zal uw data gedeeld worden met derde partijen in de VS van Amerika. De bedrijven met wie wij data delen zijn de volgende: HubSpot; OneDrive; Google. Al deze partijen zijn geregistreerd bij Privacy Shield.

In alle gevallen nemen wij uw privacyoverwegingen serieus en zullen wij er alles aan doen uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hiertoe hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen om deze verwerkingen onder controle en verantwoordelijkheid van The Great Bubble Barrier te houden. Verder hebben wij, de AVG in aanmerking nemende, stappen ondernomen om zoveel mogelijk aan de eisen van de AVG tegemoet te komen betreffende dataminimalisatie en beveiligingsstandaarden.

Uw rechten

U kunt ten alle tijde bezwaar maken tegen enige vorm van data verwerking met uw gegevens, of uw eerder gegeven toestemming weer intrekken. Verder wijzen wij u er op dat u ten alle tijde de informatie die wij over u hebben verzameld in kunt zien, ons kunt vragen te rectificeren of te verwijderen. Weliswaar wijzen wij u erop dat zonder het verstrekken van uw financiële gegevens in combinatie met uw NAW-gegevens wij geen donatie van u kunnen accepteren. Enig ander bezwaar zal geen belemmering opleveren betreffende de verwerking van gegevens ter donatiedoeleindes; overige diensten als de nieuwsbrief en een bedankje voor donatie zijn optioneel en gekoppeld aan uw uitdrukkelijke toestemming voor deze gegevensverwerking.

Wij wijzen u graag op de mogelijkheid te klagen bij de Authoriteit Persoonsgegevens (AP) over hoe wij uw gegevens gebruiken of beveiligen. In het geval dat wij uw data verliezen, of er inbreuk op wordt gemaakt, zullen wij binnen 72 uur daarvan melding doen aan zowel u als de AP.

Deze privacyverklaring is opgesteld met behulp van consultatie door UpdateALL B.V.