Bubble Barrier Wervershoof

Microplastics Onderzoek:

Bubble Barrier Wervershoof

Via gezuiverd afvalwater komen er door toenemend gebruik steeds meer microplastics in ons oppervlaktewater terecht met mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid..

The Great Bubble Barrier heeft als missie om plasticvrije rivieren en kanalen te creëren en wil plasticvervuiling voorkomen. Uit eerdere pilots is gebleken dat de Bubble Barrier plastics kan onderscheppen met een grootte vanaf 1 mm.  

Nu is onze volgende onderzoeksvraag: Heeft de Bubble Barrier ook effect op kleine microplastics?

Close-up Bubble Barrier Wervershoof

HET LAATSTE NIEUWS

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden heeft The Great Bubble Barrier samen met PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en KWR een consortium opgericht. Dit consortium doet  onderzoek naar de hoeveelheid microplastics in het gezuiverde afvalwater (effluent), de werking van de Bubble Barrier op microplastics met een grootte van 0,5 mm tot 0,02 mm en werken we aan de verbetering en standaardisatie van een meetmethode voor microplastics. Dit om te voorkomen dat microplastics vanuit het effluent doorstromen naar zoet oppervlaktewater.  

Met dit onderzoek willen wij de mogelijkheden van het bellenscherm verder ontwikkelen om de impact van de Bubble Barrier te kunnen vergroten.

Bovenaanzicht Bubble Barrier Wervershoof    |    Timelapse 4 min 

Bubble Barrier Wervershoof

De Bubble Barrier Wervershoof is geïmplementeerd op het terrein van HHNK vlak na de rioolwaterzuiveringsinstallatie waar het gezuiverde afvalwater, in het effluent kanaal, richting de natuur stroomt. Deze Bubble Barrier zal ons inzicht geven in de fysieke werking van de Bubble Barrier op microplastics. Om het effect van de Bubble Barrier te meten worden er om de twee weken op drie punten rondom de Bubble Barrier watermonsters genomen door KWR volgens de TRAMP methodologie. Deze Bubble Barrier heeft een totale lengte van 16m.

1. De nulmeting

Deze meting zal inzicht geven in de hoeveelheid microplastics die zich na de afvalwaterzuivering in het effluent kanaal bevinden.

2. Het effect

Deze meting zal inzicht geven in de hoeveelheid microplastics  voor de Bubble Barrier. We verwachten dat op dit punt een verhoogde concentratie aan microplastics zal worden gemeten, doordat de Bubble Barrier  een circulaire stroming aan het oppervlakte creëert.

3. Het resultaat

Deze meting zal plaatsvinden achter de Bubble Barrier. Naar verwachting zullen we hier een verlaagde concentratie aan microplastics meten in vergelijking met monitoringspunt 2.

Onderzoeksopstelling Bubble Barrier Wervershoof  |  Schematische illustratie

Naar verwachting zullen de conclusies van het onderzoek halverwege 2021 worden gepubliceerd. In september 2019 zijn de eerste meetresultaten bekend gemaakt. Lees hier meer over de onderzoeksmethode van KWR en het TRAMP programma.

Vanwege het maatschappelijk belang van dit onderzoek wordt het mede gefinancierd vanuit het TKI-programma Watertechnologie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door drinkwaterbedrijf PWN.

Consortium partners

Pers en media

Download het volledige persbericht of neem contact op voor eventuele persvragen of aanvragen van beeldmateriaal.
Inschrijven voor onze press list kan hier.