Van mei tot juli 2016 hebben we meegedaan aan de Plastic Free Rivers Makathon van Rijkswaterstaat en PWN.

We hebben gesproken met experts.
We hebben ons eerste idee gepitcht.
We hebben een heel mooi eerste prototype gebouwd.
We kregen hulp. Bouwden een beter prototype.
We hebben enorme hoeveelheden advies, expertise, kritiek gekregen. Het droeg allemaal bij. En toen… wonnen we!

Op 1 juli heeft onze Great Bubble Barrier een pilot-locatie in de IJssel gewonnen. Maar ook de hulp en expertise van Rijkswaterstaat, BAM/van den Herik, MH Poly en Deltares om dit te realiseren. Een geweldige prijs!